Alternativ begravelse

Begravelser ved Palmestranden i Frederikshavn og kørsel i hestevogn er blandt de forskellige alternativer.

Alternative begravelsesmuligheder

Vi kan hjælpe dig med en alternativ begravelse.
I dag er der flere muligheder for at tage afsked. På denne side kan du læse mere om mulighederne for en alternativ begravelse. Det kan være ønske om askespredning over havet, begravelse fra palmestranden eller kørsel med motorcykel-rustvogn etc.

Ønsker afdøde en alternativ begravelse, kan det være en god ide, inden sin død, at nedskrive disse ønsker. På den måde kan de pårørende og bedemanden være med til at sikre, at ønskerne opfyldes.

Ønsker din pårørende en alternativ begravelse, er I velkommen til at kontakte os på (+45) 96 14 99 14 eller begravelse@hejslet.com. Vi står til rådighed hele døgnet.

Alternativ til kirkegård

Hvis afdøde ikke ønsker at blive begravet eller nedsættes på en kirkegård, er der i dag 3 alternativer. For alle 3 muligheder gælder det, at afdøde skal kremeres inden.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at have asken stående hjemme.

Askespredning:

Askespredning bliver stadig mere populært. Dette kan der være flere grund til, ex. at afdøde har haft et stærkt forhold til havet, eller at de pårørende ikke skal have et gravsted, de er forpligtet til at passe efter ens død.

Ved askespredning bliver asken efter kremering spredt over havet. Det er de pårørende selv, der står for spredningen, medmindre andet er aftalt med bedemanden.

Der skal ligge et skriftligt ønske fra afdøde om, at askespredning ønskes. Hvis der ikke foreligger dette, er det begravelsesmyndigheden der skal tage stilling til, om der alligevel kan gives tilladelse til askespredning.

Når askespredninger skal finde sted, gælder følgende:

  • Spredning af asken skal foregå over åbent vand, eks. over havet, større fjorde eller bugter.
  • Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø.
  • Asken skal hældes ud af urnen. Er der brugt en lerurne, skal denne slås i stykker over havet. Det er ikke tilladt at kaste en hel urne med aske i havet.
  • Spredningen af asken skal foregå på en sømmelig måde, samt ikke være opsigtsvækkende.

Urne nedsat på privat jord

Det er i dag muligt at ansøge om at få afdødes urne nedsat på en privat grund. Grunden skal som minimum være 5000 kvadratmeter, og begravelsesstedet på ikke efterfølgende ligne et gravsted. Hvis der blive nedsat en urne på grunden skal der tinglyses en servitut på grunden, med 10 års fredningstid. Dette kan Hejslet Begravelsesforretning være behjælpelig med.

Skovbegravelse

Inden for de seneste år er et nyt alternativ til kirkegården blevet etableret, skovbegravelsespladser. Der findes i 2022 15 skovbegravelsespladser og flere er på vej.
Ved en skovbegravelse bliver urnen nedsænket ved foden af et træ.

På nogle skovbegravelsespladser kan der ske en diskret markering af begravelsessted, ex. ved en lille plade, der ligger på jorden, eller opsættes på træet.

Der kan findes mere info om skovbegravelser på www.skovbegravelse.nu eller ved kontakt til Hejslet Begravelsesforretning.

Askedeling

Ved askedeling forstås, at afdødes aske deles over to begravelsesmuligheder. På den måde kan afdøde f.eks. få opfyldt ønske om spredning over havet, mens der samtidig bliver mulighed for at få noget af asken nedsat på en kirkegård.

Ønsker man askedeling, skal man søge om dette, mens man er i live. Har man ikke gjort dette, kan de efterladte også søge om tilladelse. Men ligesom med askespredning over havet, skal de efterladte bevise, at det var afdødes ønske.

Det er kun muligt at få opdelt asken i to urner, og samtidig er det et krav, at askedelingen er for at tilgodese to forskellige begravelsesmuligheder, eller den ene del skal føres ud af landet. Det er således ikke muligt at få asken begravet på to danske kirkegårde.

Sæby vandmølle 2006Alternativ til kapel

Hos Hejslet begravelsesforretning har vi god erfaring med alternative lokationer for afskeds handlingen. Det er således muligt at tage afsked fra f.eks. eget hjem, sygehuskapel eller stranden etc. Vi er gerne behjælpelige med at søge tilladelse hertil. I nedenstående video kan ses, en afholdt ceremoni på Palmestranden i Frederikshavn.

Alternativ til kørsel med rustvogn

Har motorcyklen været en væsentlig del af afdødes liv?
I stedet for den traditionelle rustvogn er det i dag også muligt at den sidste køretur foregår i en MC rustvogn. Hos Hejslet begravelsesforretning arbejder vi sammen med MC begravelser, der i samarbejde med de pårørende og os sikrer en værdig og respektfuld afsked. MC rustvognen er en ombygget motorcykel, hvor kisten placeres i en lukket sidevogn.

Som alternativ til rustvognen kan vi hos Hejslet Begravelsesforretning også tilbyde kiste kørsel med hestevogn. I nedenstående video kan ses, hvordan begravelse kørt med hestevogn kan foregå.

Ved alternative begravelser eller bisættelser kan Hejslet Begravelsesforretning desuden være behjælpelige med opstilling af stole, musikanlæg, strøm m.m.

Ønsker du at vi hjælper med en alternativ begravelse, så kontakt os for at høre mere.

Sterinlys langs bordkant