Begravelseshjælp

Begravelseshjælp

Ved et dødsfald kan der søges om begravelseshjælp fra det offentlige. Det er Udbetaling Danmark, der administrerer ordningen og ansøgningen foregår digitalt. 

Hos Hejslet Begravelsesforretning er vi gerne behjælpelige med ansøgningen, og samtidig kan begravelseshjælpen modregnes på den endelige faktura fra os.

Tilskuddet er formuebestemt, og beregnet på baggrund af den afdødes og eventuelle ægtefælles formue. 

Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år og/eller ægtefælle, må ægtefællernes samlede formue højst være kr. 39.450, – for at få det maksimale beløb på kr. 11.800, – i begravelseshjælp. Fra denne formuegrænse beskæres hjælpen og falder helt bort ved en formue på kr. 51.200, – 

Hvis afdøde hverken efterlader sig en ægtefælle eller børn under 18 år, må den afdødes formue højst være på kr. 19.750, – for at få det maksimale beløb på kr. 11.800, – i begravelseshjælp. Fra denne grænse nedsættes hjælpen, og den falder helt bort ved en formue på kr. 31.550, –

Der er dog undtagelser, hvis afdøde er:

  • under 18 år, udbetales der kr. 9.850, –
  • født før 1.april 1957 udbetales der under alle omstændigheder et minimumsbeløb på kr. 1.050, -, hvis der søges om begravelseshjælp.

Alle ovenstående beløb er 2022-satser.

Anden støtte:

Udover begravelseshjælp fra det offentlige, kan der også være evt. tilskud fra sygeforsikring Danmark, fagforeninger, forsikringer etc.

Rose i gravsten