Hvad hjælper bedemanden med?

Når én man har kært falder bort, er der en lang række praktiske opgaver, man som pårørende bliver nødt til at forholde sig til og reagere på.

Den første kontakt

Når I tager kontakt til Hejslet begravelsesforretning vil I møde nærværende bedemænd med flere års erfaring. Om den første kontakt sker telefonisk, digitalt eller personligt, vil vi som det første spørge ind til navn og CPR-nummer på afdøde, samt hvor personen er død henne og om afdøde var medlem af folkekirken. Vi vil ligeledes bede om oplysninger på kontaktperson. Dernæst aftales tid og sted for en mere detaljeret samtale.

Samtale med bedemand

Til samtalen vil der være god tid til at tale om, hvordan den sidste afsked skal foregå. Samtalen kan tage udgangspunkt i ønsker fra den afdøde, ligesom bedemanden vil kunne rådgive om de forskellige muligheder. Samtalen vil ofte også indeholde en snak om den sidste tid, på den måde kan vi være med til at fastholde de gode minder om afdøde, og sikre os, at vores rådgivning tilpasses jeres behov.

Efter samtalen sørger bedemanden for at arrangere, at den afdøde lægges i kiste. Hvis pårørende ønsker det, kan der ved ilægning i kisten afholdes en lille ceremoni (udsyngning). Denne ceremoni kan være en mulighed for, at de nærmeste kan have en sidste kontakt, inden kisten lukkes, og kan indeholde sang, musik, bøn mm.

Du kan læse mere om de forskellige begravelsesformer her:

Bedemand

Udover den personlige samtale og rådgivning er der også en del praktiske opgaver, bedemanden kan tage sig af, for eksempel:

  • Forestå alle de praktiske opgaver ved planlægning og gennemførelse af højtideligheden, herunder også være ceremonileder ved borgerlig begravelse
  • Levering af kiste, urne, transport med rustvogn etc.
  • Bestilling af kistedekoration, blomster, krans, stenhugger etc.
  • Hjælp til udformning af dødsannonce, takkeannonce og indrykning i aviser
  • Stille med solist: Sang/trompet
  • Henvendelse til alle offentlige myndigheder, afhentning af dødsattest og anmeldelse til begravelsesmyndighed
  • Indgå aftale med kirkegård og/eller krematorium, fagforening, sygeforsikring, gruppelivsforsikring og livsforsikring etc.

Regning og skifteret

Når højtideligheden har fundet sted, og alle regninger til evt. blomster, annoncer og mindesammenkomst er modtaget hos vores regnskabsafdeling, vil I modtage en samlet regning. Denne sendes til kontaktpersonen.

Regningen kan, hvis det ønskes, betales af afdødes bo. I så fald kan regningen medbringes i banken, der efterfølgende sørger for at betale den via afdødes konto, alternativt kan regningen medbringes i skifteretten, der vil medregne den i opgørelsen af boet. Kontaktpersonen vil blive indkaldt til et møde i Skifteretten. Mødeindkaldelse sendes på e-boks ca. 3 uger efter begravelsen.

Vi er medlem af Danske Bedemænd, som er en landsdækkende brancheforening og ISO9001 certificeret. Gennem foreningen, har vi mulighed for at dygtiggøre os gennem uddannelses- og kursusforløb, og opnår derved den bedst mulige ekspertise. Derfor er alle bedemænd hos Hejslet begravelsesforretning eksamineret.

Firmaet er DS ISO9001 certificeret og akkrediteret.

Har du spørgsmål eller behov for hjælp fra en bedemand, så kontakt os i dag på (+45) 96 14 99 14 eller begravelse@hejslet.com.

Hænder