Begravelse

Når én man har kært falder bort, er der en lang række opgaver, man skal tage stilling til.

Tag stilling:

I Danmark kan man allerede som 15-årig tage stilling til, om man ønsker at blive jordbegravet eller kremeret (brændt). Dette kan gøres ved at udfylde Min sidste Vilje eller ytre sine ønsker til ens pårørende. Hvis man ikke har taget stilling, skal ens pårørende beslutte om man skal jordbegraves eller kremeres (brændt).

Hvis der ikke er enighed blandt de pårørende, tager begravelsesmyndigheden og retter henvendelse til de nærmest pårørende, for at se, om der kan opnås enighed. Er dette fortsat ikke tilfældet, er det skifteretten, der i sidste ende træffer en afgørelse. I Danmark vælger størstedelen af befolkningen, især i de større byer, at blive bisat og kremeret. Skal begravelsen foregå i Nordjylland, kan du lade Hejslet Begravelsesforretning stå for den. Vores bedemænd opererer i Aalborg, Frederikshavn, Sæby, Brønderslev, Hirtshals og resten af Nordjylland.

 

 

 

 

 

Kirkelig eller borgerlig begravelse?

Hvis afdøde er medlem af folkekirken, har man ret til det, som kaldes en kirkelig begravelse. Den kirkelige begravelsesform er underlagt et fast ritual, der alt sammen foregår i kirken under virke af en præst. Ønsker man ikke, at en præst er tilstede til sin begravelse, kan det være en god idé at udtrykke dette skriftligt – dette kan man eksempelvis gøre i Min sidste Vilje. Hvis man ønsker afvigelser fra det faste folkekirkelige ritual, skal dette altid godkendes af begravelsesmyndigheden.

Hvis afdøde ikke er medlem af folkekirken, skal man afholde en såkaldt borgerlig begravelse. Her er rammerne mere frie end ved kirkelige begravelser. Det kan derfor være en god idé, at udtrykke sine ønsker herom, mens man stadig er i live.

Borgerlige begravelser afholdes ofte i et kapel, der er tilknyttet et sygehus, plejehjem, krematorium eller kirkegård. Det er dog muligt for afholdelse af højtideligheden andre steder – lige fra sit eget hjem til palmestranden. Vi er således behjælpelig med at opfylde afdødes eller pårørende ønsker, dog med afsæt i vores etiske og moralske formåen og i forhold til respekt for afdøde.

 

Hejslet Begravelsesforretning

Vi sikrer, at dine kære får en personlig og smuk afsked,
og vi står parat til at hjælpe dig og din familie

Vi hjælper

med alt det praktiske
N

God rådgivning

i en svær tid

Et respektfuldt farvel

Gør det sidste farvel særlig

Kontakt os i dag!

    Telefon

    Tlf: +45 96 14 99 14